json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Thứ năm, 09/04/2020 - 09:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS SIU BLỄH